Dalmatinska 115/27, Beograd, Srbija, tel: 011 436 0019,
email: office@celtispharm.rs, web: www.celtispharm.rs

A.M.I. – Agency for Medical Innovations (Agencija za medicinske inovacije, www.ami.at) je austrijski proizvođač medicinske opreme sa sedištem kompanije u blizini Bodenskog jezera, u mestu Feldkirh, na granici Nemačke, Švajcarske i Lihtenštajna.
Što I samo ime kompanije sugeriše, A.M.I. je kompanija koja unosi inovacije u proizvode koje proizvodi, a sa ciljem veće efikasnosti u tretmanu, kao I lakše upotrebe, čime se ostvaruju benefiti, kako za pacijenta na prvom mestu, tako i za lekare, odnosno ustanove koje upotrebljavaju A.M.I. proizvode i zdravstvene sisteme zemlje.

Svi A.M.I. proizvodi se odlikuju većom efikasnošću u odnosu na druge tehnike koje se primenjuju u tretmanu predmetne bolesti, kao i većom bezbednosti u primeni. Pored toga, omogućava se I brži oporavak pacijenata. Lekarima A.M.I. proizvodi pružaju veću sigurnost za pacijenta, kao i lakši zahvat koji lekar izvodi tokom procedure.

Benefit zdravstvenog sistema su uštede u zdravstvenim budžetima.

A.M.I. proizvodi se primenjuju u bolnicama i zdravstvenim sistemima širom sveta. Svi proizvodi su proizvedeni u skladu sa najvišim standardima i ispunjavaju najviše zahteve kvaliteta I najstrožije zahteve bezbednosti.
Oblasti u kojima A.M.I. pruža pomoć su: koloproktologija, urologija I ginekologiju.

Jedna od oblasti u kojoj je A.M.I. jedan od svetskih lidera i nudi efikasniji tretman u odnosu na druge je tretman hemoroida.

U toj oblasti pomoć pruža HAL-RAR proizvod Trilogy koji je postavio nove standard u tretmanu hemorida, kako u smislu efikasnog tretmana, tako i smanjenju bola za samog pacijenta i smanjenja perioda oporavka.

Više o hemoroidima, kao i o HAL-RAR metodi, možete da saznate u brošuri za pacijente koja je sadržana u prilogu.

Ukoliko ste lekar i zanimaju Vas informacije o samom Triogy uređaju, više informacija možete da nađete u brošuri u prilogu.

PREUZMITE VODIČ ZA PACIJENTE

PREUZMITE BROŠURU TRILOGY PROIZVODA

"Celtispharm" doo je farmaceutska kuća koja svoje proizvode distribuira isključivo pravnim licima i ne odgovara za poslovnu politiku distributera svojih proizvoda (maloprodajne cene, način prodaje, način dostave i slično).