Dalmatinska 115/27, Beograd, Srbija, tel: 011 436 0019,
email: office@celtispharm.rs, web: www.celtispharm.rs

Konvencionalni program flastera predstavlja program pokrivki koji se koriste kod akutnih povreda, odnosno svežih rana: hirurške rane, posekotine, abrazije, rane sa malom do umerenom količinom eksudata…

Određeni proizvodi iz ovog programa (Mefix, Mepore IV) se koriste i za fiksaciju intravenskih kanila, centralnih venskih katetera, fiksaciju perifernih katetera, fiksaciju neadhezivnih obloga, katetera, drenova…

Svi proizvodi iz ove kategorije su proizvedeni u po najsavremenijoj tehnologiji I u skladu sa najvišim standardima, uz poštovanje najstrožijih zahteva kvaliteta.

Karakteristike proizvoda:
- Hipoalergeni adheziv na vodenoj bazi smanjuje mogućnost pojavljivanja alergijskih reakcija na najmanju moguću meru.
- Visoka moć upijanja kod proizvoda sa upijajućim slojem.
- Minimalno oštećuju ranu.
- Sigurna, ali nežna fiksacija.
- Lako se skidaju I ne oštećuju okolni epitel.

U grupu Molnlycke HC konvencionalnih flastera spadaju sledeći proizvodi: Mepore, Mepore Pro, Mepore Film, Mepore Film&Pad, Mepore IV I Mefix flasteri.

"Celtispharm" doo je farmaceutska kuća koja svoje proizvode distribuira isključivo pravnim licima i ne odgovara za poslovnu politiku distributera svojih proizvoda (maloprodajne cene, način prodaje, način dostave i slično).