Mepilex - Napredni tretman hroničnih rana

Hronične rane pretstavljaju veliki izazov za zdravstvene sisteme zemalja širom sveta, a pogotovo su problem za pacijente koji se suočavaju sa ovom problematikom.

1-2% populacije se danas suočava sa nekim oblikom hroničnih rana sa tendencijom da ovaj procenat u budućnosti bude i veći.

Predviđanja su da će do 2050.godine preko 25% osoba starije životne dobi imati neki oblik hroničnih rana.

Procenjuje se da oko 200.000 stanovnika Srbije se danas suočava sa problemom ovog tipa.

Neki oblici hroničnih rana su: venski ulkusi, arterijski ulkusi, dekubitusi, dijabetično stopalo…

Da bi se hronična rana sanirala potreban je sveobuhvatan pristup bolesniku, ali jedan od najbitnijih faktora za efikasno, kvalitetno i, koliko god je to moguće, brzo zalečenje, je da se izvrši pravilan izborpokrivki za tretman hroničnih rana.

Molnlycke Health Care svojim proizvodima nudi najefikasnije rešenje, a uz to skraćuje vreme tremana i smanjuje troškove izlečenja.

Molnlycke Health Care, upotrebom patentirane Safetac tehnologije, tehnologije mekog, selektivnog, mikroadhezivnog silikona, nudi širok spektar rešenja svojim proizvodima koji se na tržištu nalaze pod imenom Mepilex ( Mepilex, Mepilex Border, Mepilex Ag, Mepilex Border Ag, Mepilex EM, Mepilex Border EM, Mepilex Border Sacrum, Mepilex Talon…).

Prednosti korišćenja Mepilex proizvoda u tretmanu hroničnih rana su sledeće:

- Gamu proizvoda za sve faze I stanja hroničnih rana.
- Kontaktna površina u vidu mekog adhezivnog silikona omogućava bezbednu primenu.
- Meki, komforni za primenu, prilagođavaju se konturama tela.
- Određeni proizvodi ispoljavaju visok stepen vodootpornosti, kao i nepropusnost za urin i feces.
- Pokrivke ispunjavaju sve preduslove za savremeni TIME princip vlažnog previjanja I nege hronične rane (TIME je akronim od reči: Tissue (tkivo), Infection (infekcija), Moisture (vlažnost) i Edge (ivica)- skraćenica koja ističe osnovne principe koje je potrebno ispuniti, a da bi se rana sanirala).
- Korišćenjem Mepilex pokrivki se omogućavaju idealni uslovi za pravilno zarastanje rane.
- Mepilex proizvodi, zahvaljujući primeni Safetac tehnologije, imaju karakteristiku da se ne lepe za samu ranu što omogućava previjanje bez oštećenja rane.
- Mepilex proizvodi ne oštećuju okolni epiderm, lako se skida.
- Hipoalergeni su.
- Imaju veliku moć upijanja što omogućava ređe previjanje.
- Proizvodi sa srebrom, koji se primenjuju kod inficiranih rana, imaju dokazano kontinuirano oslobađanje jona srebra u period od 7 dana.
- Mepilex proizvodi, zahvaljujući svojim karakteristikama, smanjuju mogućnost maceracije na najmanju moguću meru čime se smanjuje I mogućnost stvaranja posledičnih infekcija.
- Cena tretmana je znatno niža u poređenju sa drugim, konvencionalnim sredstvima, koji se primenjuju u ovim stanjima.

Mepilex pokrivke su, tokom svoje višedecenijske primene, omogućile izlečenje hijadama ihiljadama pacijenata.

Mepilex pokrivke su, zahvaljujući svojim prednostima, prve koje su ušle u protokole za prevenciju nastanka dekubita I čije je dejstvo dokazano desetinama kliničkih i drugih naučnih studija.

Mepilex pokrivke se danas koriste u više od 100 zemalja sveta i predstavljaju standard u lečenju svih oblika hroničnih rana.